(Ảnh minh họa)

Không đăng ký niêm yết chứng khoán, 1 công ty đầu tư tài chính bị phạt 350 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính số tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán; đồng thời, công ty bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định.
(Ảnh minh họa)

Công ty Chứng khoán Tiên Phong bị phạt 250 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong số tiền 250 triệu đồng, do các vi phạm: quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn; quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ.
Dược liệu Trung Ương 2 bị xử phạt vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

Dược liệu Trung Ương 2 bị xử phạt vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2, tổng số tiền phạt 410 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin sai hạn. Cùng với đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm trong công bố thông tin.
(Ảnh minh họa)

CTCP Cơ điện Dzĩ An bị phạt hành chính do chậm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An, do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty, Báo cáo tài chính bán niên...

(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Công ty Phân phối Top One bị phạt 115 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Phân phối Top One, tổng số tiền 115 triệu đồng, do các vi phạm: không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty; không công bố, công bố không đúng thời hạn thông tin theo quy định pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Chậm báo cáo, CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va bị phạt 70 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va do công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu về nghị quyết hội đồng quản trị.

(Ảnh minh họa)

Xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản An Phú

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản An Phú, số tiền 70 triệu đồng, do không báo cáo thông tin theo quy định pháp luật các tài liệu: báo cáo thường niên, báo cáo tài chính, nghị quyết đại hội đồng cổ đông...

(Ảnh minh họa)

Không công bố thông tin, hai doanh nghiệp bị phạt 155 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang và Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, với tổng số tiền phạt 155 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng thời theo quy định pháp luật nhiều tài liệu (báo cáo phát hành cổ phiếu, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên...)

Đại diện Thanh tra Sở và các đơn vị chức năng làm việc với đại diện Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và sáng tạo. (Ảnh: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa)

Xử phạt Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và sáng tạo do thực hiện không đúng nội dung quy định

Chiều 30/5, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cho biết: Chánh Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng đối với Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và sáng tạo do thực hiện không đúng nội dung trong giấy phép hoạt động.

(Ảnh minh họa)

Vi phạm hoạt động chứng khoán, hai doanh nghiệp bị phạt gần 200 triệu đồng

Ngày 16/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính hai doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn Hòa Phát và CTCP Bao bì và In Nông nghiệp, với tổng số tiền phạt 195 triệu đồng, do các vi phạm: không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập; mua lại cổ phiếu nhưng không báo cáo...

(Ảnh minh họa)

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị phạt 165 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, tổng số tiền 165 triệu đồng, do các vi phạm: không bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị; không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập; không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, bốn nhà đầu tư bị xử phạt hơn 400 triệu đồng

Ngày 22/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với TCT Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, CTCP Thiết bị điện và CTCP chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín, với tổng số tiền phạt 405 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; công bố thông tin không đúng thời hạn…

(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, hai nhà đầu tư bị phạt 270 triệu đồng

Ngày 4/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính hai nhà đầu tư là Công ty cổ phần Xây dựng Alvico và ông Nguyễn Đình Điệp, với tổng số tiền lên tới 270 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo không đúng thời hạn; công bố thông tin sai lệch; không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết...

(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, 3 nhà đầu tư bị phạt gần 400 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 nhà đầu tư, gồm: Công ty cổ phần Rạng Đông Holding, bà Bùi Thị Xuân, Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc với tổng số tiền phạt lên tới 395 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo có nội dung sai lệch; không công bố thông tin; không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật...

(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, Công ty Kho vận Petec bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 24/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Kho vận Petec, số tiền 70 triệu đồng, do không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng hạn đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, nghị quyết đại hội đồng cổ đông...

Hoạt động bốc xúc cát tại Công ty CP Đức Cường.

Xử phạt hơn 140 triệu đồng về hành vi khai thác cát, sỏi trái phép

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng tổng hợp Đức Cường 140 triệu đồng và ông Vũ Bá Tâm 4 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép.

(Ảnh minh họa)

Giao dịch không đăng ký, một doanh nghiệp bị phạt 450 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng với tổng số tiền phạt lên tới 450 triệu đồng do các vi phạm: không đăng ký giao dịch chứng khoán; không báo cáo thông tin theo quy định pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn bị phạt 70 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn, số tiền 70 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên...

(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex bị phạt 220 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex với tổng số tiền 220 triệu đồng do công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người liên quan...

(Ảnh minh họa)

Thao túng thị trường, 2 cá nhân bị xử phạt 1,2 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 28/1, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 nhà đầu tư là ông Dương Thanh Xuân và ông Nguyễn Thành Nam với tổng số tiền phạt lên tới 1,2 tỷ đồng vì đã sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán.