(Ảnh minh họa)

Không đăng ký niêm yết chứng khoán, 1 công ty đầu tư tài chính bị phạt 350 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính số tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán; đồng thời, công ty bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định.
(Ảnh minh họa)

Chuyển trụ sở khi chưa được chấp thuận, Công ty Quản lý quỹ Hợp Lực bị phạt 125 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 125 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực do vi phạm: Thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty quản lý quỹ khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
(Ảnh minh họa)

Công ty Chứng khoán Tiên Phong bị phạt 250 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong số tiền 250 triệu đồng, do các vi phạm: quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn; quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ.
(Ảnh minh họa)

Hai công ty Chứng khoán Everest và Chứng khoán An Bình bị phạt hơn 700 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 16/9 đã ra các quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Everest và Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình tổng số tiền phạt 710 triệu đồng vì các vi phạm: không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được; báo cáo có nội dung sai lệch; báo cáo không đúng thời hạn.
(Ảnh minh họa)

Công ty chứng khoán VPS bị phạt vì vi phạm trong giao dịch ký quỹ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính, tổng cộng 185 triệu đồng, đối với Công ty cổ phần chứng khoán VPS vì các vi phạm: cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ.
Dược liệu Trung Ương 2 bị xử phạt vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

Dược liệu Trung Ương 2 bị xử phạt vì không đăng ký giao dịch chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2, tổng số tiền phạt 410 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán, công bố thông tin sai hạn. Cùng với đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm trong công bố thông tin.
CTCP Bất động sản Thế Kỷ bị phạt vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông

CTCP Bất động sản Thế Kỷ bị phạt vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra quyết định phạt hành chính Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, với tổng số tiền phạt lên tới 185 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan...
Vi phạm công bố thông tin, CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông bị phạt 210 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông bị phạt 210 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông với tổng số tiền 210 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định; không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng...
(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị phạt 590 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt các quyết định xử phạt hành chính đối với 4 doanh nghiệp với tổng số tiền lên tới 590 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết; công bố thông tin không đúng thời hạn, sai lệch...
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, 7 doanh nghiệp bị phạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra các quyết định xử phạt hành chính đối với 7 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt lên tới 1,365 tỷ đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin sai lệch, không đầy đủ; không báo cáo dự kiến giao dịch; không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định;...
(Ảnh minh họa)

Không đăng ký giao dịch chứng khoán, Dược Bảo Châu bị phạt 350 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu số tiền 350 triệu đồng, do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Một doanh nghiệp khác là CTCP Cấp nước Điện Biên cũng bị phạt 80 triệu đồng do chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Simco Sông Đà và Phân bón Miền Nam bị phạt 270 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 Công ty cổ phần Simco Sông Đà và Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam, tổng số tiền phạt lên tới 270 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đầy đủ; vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp; không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

(Ảnh minh họa)

Giao dịch không báo cáo, một nhà đầu tư bị phạt gần 165 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định phạt hành chính một nhà đầu tư cá nhân là ông Trần Việt Đức với số tiền lên tới gần 165 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu CDC; đồng thời, ông Đức bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 3 tháng.

(Ảnh minh họa)

CTCP Cơ điện Dzĩ An bị phạt hành chính do chậm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An, do công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty, Báo cáo tài chính bán niên...

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc ngày 30/6. (Ảnh: UBCKNN)

Giám sát hiệu quả tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán cần phối hợp xây dựng hệ thống, quy trình giám sát thật chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, vừa đảm bảo tốt cho công tác quản lý thị trường, vừa tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.

(Ảnh minh họa)

Rủi ro khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, mặc dù liên tục được cảnh báo bởi cơ quan chức năng và các chuyên gia tài chính trong và ngoài nước, tình trạng người dân tham gia vào các kênh đầu tư không được pháp luật Việt Nam công nhận vẫn diễn ra và có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, tiềm ẩn nhiều rủi ro.