(Ảnh minh họa)

Vi phạm trong báo cáo, Công ty cổ phần Đồng Tâm bị phạt 120 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đồng Tâm với tổng số tiền phạt 120 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật nhiều tài liệu: Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.
(Ảnh minh họa)

Vi phạm trong hoạt động và báo cáo giao dịch, CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn với tổng số tiền phạt 210 triệu đồng do các vi phạm: bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo; không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Công ty cổ phần Chứng khoán APG bị phạt 985 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG với tổng số tiền phạt lên tới 985 triệu đồng do các vi phạm: thông tin không chính xác; không báo cáo thông tin; không lưu giữ tài liệu; báo cáo có nội dung sai lệch; vi phạm quy định về hạn chế cho vay; sử dụng tiền thu được không đúng với phương án đã được thông qua.
Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 270 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 270 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần VKC Holdings và Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, với tổng số tiền phạt 270 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin sai lệch; không công bố thông tin; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Chứng khoán An Bình bị phạt hơn 300 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 28/11, đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình với tổng số tiền phạt lên tới 310 triệu đồng do các vi phạm: bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ; thực hiện dịch vụ khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận...
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, 4 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 700 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 4 doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Bản Việt, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn, CTCP Đầu tư Xây dựng Constrexim và CTCP Nông dược HAI, với tổng số tiền phạt lên tới 715 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin sai lệch; không công bố thông tin theo quy định; vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông;...
Công ty cổ phần Tập đoàn GCL bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Công ty cổ phần Tập đoàn GCL bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn GCL, số tiền 85 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty...
(Ảnh minh họa)

Vi phạm trong giao dịch và công bố thông tin, CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc bị phạt 225 triệu đồng

Ngày 16/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, với tổng sổ tiền phạt 225 triệu đồng do Công ty đã vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan…; không công bố thông tin theo quy định pháp luật.
(Ảnh minh họa)

Phạt hơn 300 triệu đồng, buộc khắc phục hậu quả sai phạm đối với CTCP Đầu tư và xây dựng TSG

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính (tổng số tiền phạt 310 triệu đồng) và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG do các vi phạm: báo cáo không đúng thời hạn; chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ và phát hành cổ phiếu cho cổ đông nhưng không đăng ký.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM bị phạt 145 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo, vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP quản lý quỹ BVIM với tổng số tiền phạt 145 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định; không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy trình nghiệp vụ.
(Ảnh minh họa)

CTCP Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng bị phạt do vi phạm quy định giao dịch với cổ đông

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt hành chính CTCP Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng với số tiền 195 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông; báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, Quản lý quỹ Hợp Lực và Địa ốc Sài Gòn Thương Tín bị phạt hơn 400 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Quản lý quỹ Hợp Lực và CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín với tổng số tiền 410 triệu đồng, do các vi phạm về pháp luật chứng khoán; vi phạm về công bố thông tin; không lưu giữ đầy đủ các tài liệu liên quan hoạt động của công ty;...
(Ảnh minh họa)

Quản lý quỹ Pavo Capital bị xử phạt vì vi phạm trong hoạt động chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hành chính Công ty cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital với tổng số tiền 145 triệu đồng do các vi phạm: không tách biệt về nhân sự giữa hoạt động đầu tư tài chính của công ty và hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán; không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy trình nghiệp vụ phù hợp...
(Ảnh minh họa)

Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments bị xử phạt 210 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Eastspring Investments, tổng số tiền 210 triệu đồng, do vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; không báo cáo theo quy định pháp luật.
(Ảnh minh họa)

Phạt hơn 500 triệu đồng hai công ty Chứng khoán KIS Việt Nam và Quản lý quỹ VinaCapital

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam và CTCP Quản lý quỹ VinaCapital, với tổng số tiền phạt 520 triệu đồng, do các vi phạm: không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ chào bán...; không báo cáo thông tin theo quy định; bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ...
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Tập trung mọi giải pháp để thị trường chứng khoán hoạt động bền vững

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 với mục tiêu chính là phát triển thị trường theo hướng bền vững thông qua việc nâng cao chất lượng hàng hóa và nền tảng cơ sở của thị trường, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành thị trường.
(Ảnh minh họa)

Vi phạm về hạn chế cho vay, Chứng khoán DSC bị phạt 175 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Chứng khoán DSC số tiền 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay; đồng thời, một doanh nghiệp khác là CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt bị phạt 100 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định.
(Ảnh minh họa)

Nhiều vi phạm, CTCP Camimex Group bị phạt hơn 300 triệu đồng

Công ty Cổ phần Camimex Group vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt lên tới 310 triệu đồng do các vi phạm: công bố thông tin không đầy đủ; giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi được xác nhận kết quả; vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp...