Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị về triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. (Ảnh DUY LINH)

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Chính phủ tổ chức ngày 22/8,Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan hữu quan siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục luật định, nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ, đưa dự án luật, pháp lệnh vào chương trình hằng năm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị. (Ảnh Duy Linh)

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục luật định nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ, đưa dự án luật, pháp lệnh vào chương trình hằng năm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng luật, pháp lệnh

Sáng 22/8, tại Nhà Quốc hội, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Chính phủ tổ chức, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trong quá trình thực hiện, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chuẩn bị hồ sơ đưa dự án luật vào chương trình hằng năm, chống tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật; đặc biệt cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh.
[Ảnh] Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

[Ảnh] Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Sáng 22/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng chủ trì Hội nghị.