Công trình sử dụng hỗn hợp axit hòa trộn với khí gaslift của đoàn viên Vietsovpetro là 1 trong 10 công trình tiêu biểu xuất sắc nhất tại cuộc thi “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ II" năm 2021.

Vietsovpetro khai thác hơn 3 triệu tấn dầu, nộp ngân sách gần 1 tỷ USD

Ngày 31/12, theo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Liên doanh Vietsovpetro vẫn khai thác được 3 triệu 165 nghìn tấn dầu, vượt hơn 165 nghìn tấn, tương đương 105,5%  so với chỉ tiêu được giao; cung cấp về bờ hơn 0,91 tỷ m3 khí, trong đó từ Lô 09-1 đạt 266 triệu m3 (109,7% kế hoạch).

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức Lễ đặt vòng hoa tại Tượng đài Cam Ranh.

Hoạt động an sinh xã hội - Điểm sáng trong văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro

Năm 2021 đánh dấu chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước, Vietsovpetro còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động an sinh xã hội, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

Người lao động Vietsovpetro trên công trình biển.

Vietsovpetro vượt qua thách thức, đạt nhiều kết quả ấn tượng

Trong bối cảnh chịu sức ép từ tác động kép của đại dịch Covid-19 và giá dầu biến động không ngừng, những tháng đầu năm 2021, Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã luôn chủ động trong công tác điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Với những giải pháp Quyết liệt - Cụ thể - Đồng bộ - Xuyên suốt, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong 8 tháng đầu năm 2021.

Đại diện hai Chính phủ Liên Xô và Việt Nam ký Hiệp định thành lập Vietsovpetro.

Vietsovpetro - hành trình 40 năm “tìm lửa”

Sau 40 năm hình thành và phát triển, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) luôn là liên doanh hoạt động hiệu quả nhất trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, có đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.