Chi hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng tại quận Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: CHÍ TÂM)

Khoảng 30,8 triệu người bị ảnh hưởng về việc làm do Covid-19

Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động cần đoàn kết lại trong bối cảnh hơn 30 triệu người Việt Nam đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 tính đến cuối quý II. Tuy nhiên, nước ta đang ở vị thế tốt hơn phần lớn các nước khác để vượt qua những thách thức kinh tế, thị trường lao động.