Sáu tháng, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước tính là 2,39%

NDO -

Tổng cục Thống kê cho biết, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cả nước 6 tháng đầu năm nay ước tính là 2,39%. 

Một số chỉ tiêu về lao động-việc làm sáu tháng đầu năm 2022 (Ảnh: GSO).
Một số chỉ tiêu về lao động-việc làm sáu tháng đầu năm 2022 (Ảnh: GSO).

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022 do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 29/6 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cả nước 6 tháng đầu năm ước tính là 2,39%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,93%; khu vực nông thôn là 2,05%.

Trong quý II, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của cả nước ở mức 2,32%, giảm so với con số này trong quý I là 2,46%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động 6 tháng đầu năm ước tính là 2,48%. Trong đó, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,88%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,85%.

Cơ quan thống kê quốc gia nhận định, tình hình lao động, việc làm quý II/2022 tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người đang làm việc, thu nhập bình quân tháng tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 68,3%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II/2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 51,6 triệu người, tăng 444,7 nghìn người so với quý trước và tăng 558,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc ước tính 50,5 triệu người.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,4 triệu người, tăng 358,8 nghìn người so với cùng kỳ năm 2021; lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc là 50,3 triệu người.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý II/2022 là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 178 nghìn đồng so với quý trước và tăng 707 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,9 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7 triệu đồng/tháng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 7,4 triệu đồng/tháng, tăng 417 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, giá trị quà tặng cho các đối tượng bảo trợ xã hội từ nguồn ngân sách và xã hội hóa là gần 1,7 nghìn tỷ đồng. Tổng trị giá tiền, quà thăm hỏi và các hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 1,4 nghìn tỷ đồng. Tiền và quà hỗ trợ các đối tượng ưu đãi là người có công, thân nhân người có công với cách mạng là gần 2,4 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ đột biến, bất thường (thiên tai, bão lũ…) phát sinh tại địa phương hơn 4,3 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, gần 28,7 triệu thẻ bảo hiểm y tế /sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tính đến ngày 15/6/2022, gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 đã triển khai được hơn 43,5 nghìn tỷ đồng, tới 36,7 triệu lượt người lao động và gần 381,7 nghìn đơn vị/hộ kinh doanh sử dụng lao động.

Gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 với mức hỗ trợ đạt 14,1 tỷ đồng cho 25.660 lao động của 487 đơn vị sử dụng lao động.

Trong quý II, các cơ quan liên quan tích cực triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm 28/6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận cho gần 25,5 nghìn đơn vị, với số lao động được xác nhận là hơn 1,2 triệu người.

Cụ thể, với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp có mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho 20.570 đơn vị với 1.150.384 lao động tại 54 tỉnh, thành phố. Trong đó có 1.145.966 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Với người lao động quay trở lại thị trường lao động có mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho 4.919 đơn vị với 56.746 lao động tại 44 tỉnh, thành phố, trong đó có 54.894 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ước tính, gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 có kinh phí khoảng 6.600 tỷ đồng. Dự kiến gần 3,4 triệu người lao động được hỗ trợ chính sách này của Chính phủ.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai gói hỗ trợ này còn chậm. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, đến ngày 3/6, hồ sơ đã thẩm định phê duyệt là 319 doanh nghiệp với 21.361 lao động, số tiền đã quyết định phê duyệt là 25,4 tỷ đồng. Hồ sơ đã giải ngân là 100 doanh nghiệp với 6.297 lao động, số tiền 3,1 tỷ đồng.