Một phiên họp của kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX.

Lào tập trung thực hiện 14 biện pháp giải quyết khó khăn về kinh tế

Quốc hội Lào khóa IX vừa đề nghị Chính phủ Lào tập trung thực hiện các biện pháp trên 14 lĩnh vực để giải quyết những tồn tại, giảm thất thoát ngân sách, nâng cao hiệu lực đầu tư của Nhà nước cũng như việc quản lý ngoại tệ, tỷ giá hối đoái.