Tạo nhiều đột phá từ việc học tập và làm theo Bác

Thứ Hai, 17-05-2021, 20:44
Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Ðầu tư. Ảnh: MINH HÀ

Là đảng bộ lãnh đạo trực tiếp các tổ chức cơ sở quan trọng như các ban Ðảng thuộc Thành ủy, cơ quan HÐND, UBND thành phố; sở, ban, ngành, MTTQ…, Ðảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội xác định, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến các lĩnh vực công tác của thành phố. Thực tế cho thấy, bằng nhiều cách làm chủ động, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến rõ nét, tích cực.

Ðảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể theo từng năm và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Ðồng thời, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, quy định cụ thể về nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương, Thành ủy và Ðảng ủy Khối. Các cấp ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Theo Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Ðức, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối đã lựa chọn khâu đột phá trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác của cấp ủy; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Rà soát, xây dựng và ban hành các quy định về phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ của Ðảng ủy Khối. Tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, phong cách và phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao tinh thần, trách nhiệm "nói đi đôi với làm"; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức "trách nhiệm, gương mẫu, thân thiện, sâu sát cơ sở".

Tại cơ sở, nhiều tổ chức đảng đã lựa chọn và xác định khâu đột phá trong triển khai thực hiện phù hợp thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở, có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ. Ðảng bộ cơ quan Sở Y tế xác định khâu đột phá với ba nội dung: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ, đổi mới phong cách giao tiếp ứng xử, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Ðảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, vai trò tiên phong gương mẫu và nêu gương của cán bộ đảng viên. Hay Ðảng bộ cơ quan Ban Dân vận Thành ủy tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Ðảng bộ cơ quan Thành đoàn thực hiện hiệu quả mô hình "Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện"; "Sổ vàng làm theo lời Bác"; "Công trình thanh niên làm theo lời Bác"…

Các sở, ngành cũng chọn cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm. Ðảng bộ cơ quan Sở Kế hoạch và Ðầu tư đề xuất thành phố lập tổ công tác đặc biệt kịp thời giải quyết thủ tục hành chính liên quan quyết định chủ trương của các dự án đầu tư, tạo bước đột phá trong lĩnh vực này. Ðảng bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch xác định rõ yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ðảng bộ cơ quan Sở Tư pháp tập trung thực hiện mô hình "Tư pháp Thủ đô hướng về cơ sở"... Ðó là những việc làm cụ thể, thúc đẩy hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 nâng chất lượng tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Ðảng ủy Khối vừa qua, bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhận định, ở một số đơn vị, việc thực hiện chưa đều và còn mang tính hình thức. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố hiện vào loại thấp nhất cả nước, có trách nhiệm chủ yếu của các đơn vị thuộc Ðảng bộ Khối. Ngoài ra, đây là nhiệm kỳ nhiều cán bộ trong Ðảng bộ Khối bị xử lý kỷ luật; nội bộ các cơ quan, đơn vị còn xảy ra tình trạng mất đoàn kết... Do đó, thời gian tới, Ðảng ủy Khối và 67 cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phải tập trung khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tháo gỡ những lực cản, những điểm nghẽn về ý thức tự trọng và tinh thần trách nhiệm trong công việc; tạo sức bật mới cho chỉ số PAPI của thành phố. Trong thực hiện Chỉ thị số 05, Ðảng ủy Khối và các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn; xây dựng Ðảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng thật sự là chỗ dựa vững chắc của Thành ủy Hà Nội.

QUỐC TOẢN