Tạo chuyển biến từ những việc làm cụ thể

Thứ Hai, 16-05-2022, 20:39
Hướng dẫn làm thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ. (Ảnh THANH HẢI)

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được các đơn vị tại Hà Nội đẩy mạnh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Thành phố chú trọng thực hiện tốt phương châm nêu gương “nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả.

Để tiếp tục đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, ngày 21/9/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân

Ban Thường vụ Thành ủy xác định nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là: Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị tùy theo tình hình thực tiễn, xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã nhanh chóng triển khai Kế hoạch, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ở cấp thành phố, việc học và làm theo Bác được thể hiện ở việc xây dựng phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức. Trong đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đơn vị, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Công tác tuyên truyền về học và làm theo Bác có nhiều đổi mới, tập trung tuyên truyền thông qua các tấm gương, phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của nhân dân, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Thành phố quyết liệt chỉ đạo nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Theo kết quả đánh giá năm 2021 vừa được UBND thành phố công bố cho thấy, phần lớn các đơn vị được đánh giá đều đạt ở mức tích cực (hơn 80%), trong đó có 23 đơn vị có chỉ số hài lòng đạt hơn 90%. Có những đơn vị đạt chỉ số hài lòng rất cao như Văn phòng UBND thành phố đạt 95,6%, UBND quận Cầu Giấy ở mức 99,99%, UBND quận Tây Hồ đạt 99,38%... Kết quả này góp phần quan trọng để Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt chỉ số PAPI cao nhất cả nước năm 2021.

Chuyển biến từ thực tiễn

Tại cơ sở, nhiều đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp và đặc thù từng ngành, lĩnh vực, gắn với học tập với làm theo Bác. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chú trọng xây dựng các tiêu chí văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chống sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân. Nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng, tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự chuyển biến tích cực về hành động của các tổ chức, mỗi cá nhân như “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”; “Công chức áo xanh” hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính... Tại quận Tây Hồ, các đơn vị xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp và tiêu chuẩn đạo đức của từng ngành, đơn vị bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Chú trọng việc làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, quận Đống Đa đã cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình hành động và đạt được những hiệu quả tích cực trên một số lĩnh vực trọng tâm. Nhiều cấp ủy đã lựa chọn nội dung mang tính đột phá để thực hiện như tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân; giải quyết những vấn đề bức xúc, vụ việc tồn đọng kéo dài…

Hội Liên hiệp phụ nữ quận Cầu Giấy mỗi năm giới thiệu một mô hình học và làm theo Bác gắn với bảo vệ môi trường, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Các cấp Hội đã xây dựng được 24 mô hình “Góc xanh”, gắn việc thực hành tiết kiệm với tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường, sử dụng sản phẩm tái chế để trồng cây xanh tại khu dân cư, các điểm vui chơi công cộng. Cùng với đó là 27 mô hình “3T” (Tận dụng-Tái chế-Thân thiện) với mục đích xóa chân rác, xóa quảng cáo rao vặt, vẽ tranh tường tạo không gian xanh-sạch-đẹp và thân thiện.

Những việc làm cụ thể như vậy đã tạo lan tỏa rộng khắp, để việc học và làm theo Bác của các cấp, các ngành ở thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Khải Hưng