TP Hồ Chí Minh mới giải ngân 4% kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

NDO - Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Quyết định số 08/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đã có 18 quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện giải ngân với số tiền hỗ trợ là 72,98 tỷ đồng (chiếm 4,1% so với kinh phí dự kiến hỗ trợ); tổng số doanh nghiệp là 2,723 đơn vị (chiếm 3,5% so với dự kiến hỗ trợ); số lao động là 138.344 lao động (chiếm 12,6% so với dự kiến hỗ trợ).
0:00 / 0:00
0:00
Người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn nhận tiền hỗ trợ thuê nhà theo quy định.
Người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn nhận tiền hỗ trợ thuê nhà theo quy định.

Có 4 quận, huyện chưa thực hiện giải ngân là quận 6, 11, 12, huyện Nhà Bè.

Về tình hình xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố đã xác nhận cho 23.001/77.606 đơn vị, doanh nghiệp với 818.137/1.097.865 lao động.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định hỗ trợ và thực hiện giải ngân kinh phí, cập nhật liên tục tiến độ phê duyệt quyết định chi hỗ trợ cho doanh nghiệp trên Hệ thống nhập liệu hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (https://sldqd08.tphcm.gov.vn). Đồng thời, cần đôn đốc quyết liệt các doanh nghiệp cập nhật tiến độ chi cho người lao động.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Công đoàn cơ sở tích cực vận động chủ doanh nghiệp nhanh chóng lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh thông báo, đến hết ngày 15/8/2022 ngưng nhận tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 4, Điều 7 và khoản 4, Điều 11 Quyết định số 08/2002/QĐ-TTg. Đến ngày 30/8/2022, các địa phương phải hoàn tất công tác chi hỗ trợ theo Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có 1.097.865 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.