Tôn vinh 200 doanh nghiệp, doanh nhân Thăng Long năm 2022

Chiều 12/10, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội đã tổ chức Diễn đàn “Văn hoá doanh nghiệp” và thông tin về lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu trao đổi, thảo luận về Văn hoá doanh nghiệp tại chương trình.
Các đại biểu trao đổi, thảo luận về Văn hoá doanh nghiệp tại chương trình.

Tại Diễn đàn văn hóa doanh nghiệp, các ý kiến đã tập trung trao đổi về vai trò của văn hoá doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân là yếu tố then chốt tạo nên triết lý kinh doanh, niềm tin của khách hàng, cũng là giá trị cốt lõi để doanh nghiệp xây dựng, giữ gìn, phát triển thương hiệu. Nói rộng ra, khi nền tảng văn hoá vững, doanh nghiệp mới phát triển bền vững. Văn hóa tạo nên hình ảnh và thể hiện qua hình ảnh, diện mạo, thương hiệu đặc sắc của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết: Làm văn hóa trong doanh nghiệp đầu tiên là làm ra sản phẩm tốt, có thị trường để tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ để kết nối giữa sản phẩm và khách hàng một cách bền vững. Từ đó, doanh nghiệp xây dựng, mô hình quản trị, văn hóa nền tảng cho sản phẩm… Trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần tiếp tục xây dựng chuỗi kinh tế khép kín, tuần hoàn, cùng với đó là việc xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết, ngày 10/11, Hiệp hội phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2022 với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp hội nhập, phát triển”.

Chương trình sẽ tôn vinh gần 200 doanh nghiệp đại diện cho hơn 351.000 doanh nghiệp Thủ đô. Đây là những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội, các phong trào an sinh xã hội và các hoạt động khác nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua sản xuất kinh doanh, chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.