Tiếp nối hào khí Điện Biên Phủ trong thời kỳ mới

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), gắn với tiếp tục đẩy mạnh thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Xe mô hình chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tiến qua lễ đài tại Tổng duyệt ngày 5/5/2024 Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Xe mô hình chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tiến qua lễ đài tại Tổng duyệt ngày 5/5/2024 Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cách đây 70 năm, ngày 13/3/1954, trên chiến trường Tây Bắc, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy, Bộ Tư lệnh Chiến dịch cùng các lực lượng vũ trang cách mạng đã nổ súng, mở đầu Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nghe theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, cả nước đã tập trung sức mạnh cho mặt trận Điện Biên Phủ với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Trải qua 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, chiều ngày 7/5/1954, quân và dân ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp tại Đông Dương, làm nên Chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa trong thế kỷ XX. Chiến thắng đó đã giáng đòn quyết định, đập tan nỗ lực cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương; mở ra thời kỳ cách mạng mới, đưa miền bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời góp phần cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc; buộc chính quyền Pháp phải chấm dứt chính sách cai trị thực dân, tiến hành trao trả độc lập cho nhiều nước ở châu Á và châu Phi...

Chiến thắng Điện Biên Phủ là sức mạnh tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt, chỉ đạo chiến lược tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; của lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Đó cũng chính là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thủy chung giữa quân đội, nhân dân ba nước Đông Dương và sự đoàn kết, giúp đỡ to lớn của các nước anh em, bạn bè quốc tế.

70 năm qua, tiếp nối hào khí Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh, lập nên những chiến công hiển hách: Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” năm 1972; Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; thực hiện đầy đủ, trách nhiệm nghĩa vụ quốc tế.

Trong gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố, nâng cao. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Năm 2024 và những năm tới tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, sẽ có nhiều khó khăn, thách thức phức tạp phát sinh; kinh tế thế giới giảm sút, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt; tranh chấp chủ quyền biển, đảo diễn biến phức tạp; cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine, đặc biệt là cuộc xung đột Israel-Hamas và các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đối với Nga có thể còn kéo dài, tác động đến địa chính trị, địa kinh tế, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu; khoa học-công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề về an ninh truyền thống, phi truyền thống ngày càng tác động mạnh mẽ, nhiều mặt, có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định và phát triển bền vững.

Trong nước, mặc dù đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng vẫn đứng trước nhiều khó khăn; ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; bốn nguy cơ Đảng ta xác định vẫn còn hiện hữu. Các thế lực thù địch vẫn không ngừng gia tăng thực hiện “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền… để chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Những bài học kinh nghiệm lịch sử từ Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát huy hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn luôn ngời sáng, mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn thể nhân dân ta vững bước trên chặng đường thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước. Phát huy những bài học kinh nghiệm, hào khí, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nêu cao tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương…, tiếp nối hào khí Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.