Tích cực truyền thông chính sách nhân 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, đợt cao điểm các hoạt động truyền thông chính sách sẽ tập trung từ ngày 24/6 đến 8/7 với các hình thức phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương .
0:00 / 0:00
0:00
Các bác sĩ Khoa Can thiệp - Tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)
Các bác sĩ Khoa Can thiệp - Tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Ngày 17/6, Bộ Y tế có công văn số 3341/BYT-BH về việc tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Văn bản nêu rõ, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 1 tháng 7 hằng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2009 1/7/2024.

Cụ thể, chủ đề được chọn năm nay là: "Sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở”.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.

Tổ chức truyền thông nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7/2009-1/7/2024 tập trung trong thời gian từ ngày 24/6/2024 đến ngày 8/7/2024 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Cụ thể như: mít-tinh, tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng...; tổ chức treo các băng-rôn, phướn tuyên truyền về bảo hiểm y tế với các thông điệp truyền thông chủ yếu được Bộ Y tế đề xuất.

Nội dung các thông điệp tập trung chủ yếu về mục đích, ý nghĩa của chính sách; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế; mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; thực hiện nghiêm pháp luật về bảo hiểm y tế…

Bộ Y tế giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, quan tâm đến y tế cơ sở; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng, chống hành vi lãng phí, lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động nêu trên.

Theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Quỹ Bảo hiểm y tế là quỹ tài chính được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, chi phí quản lý bộ máy của tổ chức bảo hiểm y tế và những khoản chi phí hợp pháp khác liên quan đến bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau 15 năm triển khai Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam từ 2009 đến nay, chính sách bảo hiểm y tế đã không ngừng hoàn thiện, quyền lợi người tham gia ngày càng được bảo đảm. Hằng năm, bình quân có hơn 150 triệu lượt người khám chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 100 nghìn tỷ đồng.

Đến hết năm 2023, toàn quốc đã có 93,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số. Quỹ Bảo hiểm y tế cũng chi 124,3 nghìn tỷ đồng với hơn 174,8 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc.