[Ảnh] Phiên thảo luận thứ 2 “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”

[Ảnh] Phiên thảo luận thứ 2 “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới”

Chiều 29/11, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra phiên thảo luận thứ 2 với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới” trong khuôn khổ  Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. 

Đại tướng Phan Văn Giang trao bức trướng “Trung thành – Dũng cảm – Khát vọng – Cống hiến – Xung kích – Sáng tạo – Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng tuổi trẻ toàn quân tại Đại hội.

Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới

Ngày 12/10, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội.
Hội nghị tổng kết Nghị quyết 13 về nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tiếp tục nâng cao vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời kỳ mới

Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã phải đóng vai trò chủ lực trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Hợp tác xã phải hướng tới mục tiêu sản xuất sạch, xanh, bảo vệ môi trường và chú trọng vào chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, chứ không nên chỉ chú trọng vào số lượng.