Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới

NDO - Ngày 10/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Nghị quyết số 41).
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41.
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương tới hơn 4.300 điểm cầu trên cả nước.

Chủ trì và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân.

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết hướng tới mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới ảnh 2

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển báo cáo nội dung chính của Nghị quyết.

Mục tiêu đến năm 2030, một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới ảnh 3

Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ.

Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết, theo báo cáo của đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp. Chương trình hành động xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi; đồng thời thể hiện vai trò kiến tạo, điều phối của Chính phủ, theo tinh thần đồng hành, chia sẻ cùng doanh nhân, lấy doanh nhân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nhân đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới ảnh 4

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI.

Với vai trò được xác định rõ tại Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI cho biết, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xây dựng và triển khai các quy ước, quy tắc về ứng xử và đạo đức kinh doanh, hình thành hệ giá trị và các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa kinh doanh Việt Nam. Đội ngũ doanh nhân đầu ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, hàng đầu quốc gia, có năng lực kinh doanh ngang tầm quốc tế, tiêu biểu về đạo đức, văn hóa kinh doanh. Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh cho 200.000 lượt doanh nhân, doanh nghiệp, tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nhân nữ, doanh nhân khởi nghiệp, doanh nhân trẻ; hỗ trợ hội nhập, kết nối và xúc tiến hợp tác quốc tế cho 30.000 lượt doanh nhân, doanh nghiệp; xây dựng, triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân…

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới ảnh 5

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc.

Chỉ ra những mặt còn hạn chế của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hiện nay; những yêu cầu về việc xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; chú trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; đề nghị mỗi doanh nhân phải luôn đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần vì cộng đồng, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới ảnh 6

Hội nghị kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc.

Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới ảnh 7

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối.

* Tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối và tập thể Ban chấp hành của 7 đảng bộ trực thuộc đã nghe quán triệt các nội dung căn bản của Nghị quyết số 41 tại điểm cầu chính, được kết nối với 54 điểm cầu tại các đảng bộ trực thuộc. Thường trực Đảng ủy Khối yêu các các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết thiết thực, hiệu quả.