Suy ngẫm từ Afghanistan
11:21 21/08/2021

Bom đạn triền miên ngày đêm

Nhà cửa tan hoang đổ nát

Đất nước điêu tàn từ mấy thập niên

Vì nhóm người luôn tranh giành quyền lực!

08:10 29/05/2021

Đã đành làm anh khó
Thì làm em dễ đâu?
Những khi anh gắt gỏng
Em im mồm thật lâu.

15:57 30/04/2021

Nỗi niềm tháng tư

Rừng xuân
10:19 24/04/2021

Em mang câu hát lên nương

Theo cha vác cày, theo mế quẩy hạt