Con mắt ngước lên

Đợi ai ngày ngắn đêm dài

Lệch trăng ngã bóng sõng soài mé sân

Đã nghe râu tóc bạc dần

Sương lăn lá úa thì thầm rủ đi

Ngắn dài là cái chi chi

Ngắn mà không thiếu là khi biết dừng

Dài mà như thế thôi đừng

Sợi dây giằng níu đau từng sợi giang

Đêm qua đâu phải đêm tàn

Mặt trời lại mọc trên ngàn gọi ta

Ngắn như một giọt sương sa

Mà soi lấp lánh Ngân Hà sáng đêm

Sững sờ con mắt ngước lên

Cả đời tôi buộc vào tên một người.

3/3/2022