Bông sen vừa nở

Không nhớ gì giấc mơ đêm qua

tôi thức dậy và nghĩ về nó

một cô gái áo đỏ

đi ngang qua chiều vàng

Bông sen vừa nở

a... là chiều hay sáng

di đà đi ngang qua

tôi chắp tay ngồi niệm

trước tôi, Đức Phật bà


không nhớ gì đêm qua

tôi bước ra khỏi cửa

vẫn cô gái áo đỏ

đứng nhìn tôi, nhìn tôi


a...a, tôi nhớ rồi

bông sen vừa mới nở

trong giấc mơ đêm qua

tôi đã tìm thấy nó.