Bản thảo thời gian

thi thoảng

khi chiều xuống

khi đêm mênh mông

khi giữa người đông

khi về chốn cũ

khi trước cỏ miên man trước sông cuộn chảy

khi những ký tự tảo tần dập xóa mình trên giấy trắng

gánh những cơn mê

khi hoàng hôn chở theo dấu vân tay lam lũ

khi ban mai ghé qua trong trận mưa mau

và ngọn gió màu lam mờ ảo

khi đám mây bông xốp bồng bột cuối trời

khi những trang bản thảo thời gian không thôi dập xóa

câu thơ cũ chẳng còn ai đọc nữa

dấu chấm hết cũng bạc màu