Bẫy

Ở đâu đó trên những con đường người ta rải đinh

Dùng sắt nhọn làm chông

Rồi họ vồ lấy những nạn nhân sập bẫy

Vá bánh xe kiếm tiền

Lấy cái ác làm kế mưu sinh

Nhưng không biết lấy gì vá lành mảnh lương tâm vừa rách

Ở đâu đó người ta găm những lời nói nhọn hơn cả đinh

Vào tim óc người khác

Rồi hả hê cùng ngôn từ tận diệt

Họ biết lấy gì lấp đầy phần nhân ái trống không

Ở đâu đó

Ta giăng bẫy chính mình giữa cõi mông lung

Mà không ngước lên vầng trăng thanh cao

đang nhìn ta nhếch mép…