Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 Csaba Korosi. (Ảnh: Reuters)

Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 cam kết hướng tới những thay đổi mang tầm ảnh hưởng

Tân Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 Csaba Korosi ngày 12/9 đã tuyên thệ nhậm chức, cam kết sẽ nỗ lực kết nối và hướng các hoạt động của cơ quan lớn nhất của Liên hợp quốc gồm 193 nước thành viên tới những thay đổi thực sự mang lại tầm ảnh hưởng.