Tham vấn ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

NDO - Nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh cũng như tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế; bảo đảm thống nhất với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các luật, quy định có liên quan, Bộ Y tế đang phối hợp cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì hội thảo
Đại diện Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì hội thảo

Ngày 16/4, Bộ Y tế tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Thạc sĩ Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, cho biết có 4 nhóm chính sách được đề nghị xây dựng Luật. Đó là: điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan; điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp mức đóng, cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn; điều chỉnh các quy định về bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; phân bổ sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế hiệu quả.

Tham vấn ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ảnh 1

Quang cảnh buổi hội thảo.

GS,TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế cho biết, những năm qua, nhiều văn bản của Đảng đã xác định rõ các phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu cụ thể liên quan lĩnh vực bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, một số nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đều có các nội dung định hướng hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm y tế. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế. Các định hướng, chiến lược của Đảng và Quốc hội này cần phải được thể chế vào Luật để có hiệu lực pháp lý cao và bảo đảm các quyền, lợi ích của người dân liên quan bảo hiểm y tế.

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, Bộ Y tế đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Trong quá trình xây dựng, Bộ Y tế đã phối hợp Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan rà soát và thống nhất hoàn thiện hồ sơ theo hướng tập trung sửa đổi, bổ sung tối đa một số vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh có tính cấp bách, một số vấn đề đã có đầy đủ thông tin, dữ liệu và đạt được sự đồng thuận cao, cập nhật, pháp điển hóa một số nội dung đã được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Đặc biệt là sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Bảo hiểm y tế có liên quan tới việc thay đổi các quy định về tiền lương theo theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và quy định về cấp chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 để có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Tham vấn ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ảnh 2

Thứ trưởng Y tế phát biểu tại hội thảo

Để hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, thống nhất trong nhận thức và đạt được sự đồng thuận cao trong sửa đổi, bổ sung Luật, thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, thảo luận và cùng tham gia đóng góp ý kiến để Bộ Y tế tổng hợp hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế cho phù hợp thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và bảo đảm sử dụng an toàn, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.