Nuôi trồng thủy sản lồng bè trên biển ven đảo Lý Sơn.

Quảng Ngãi yêu cầu rà soát quỹ đất có tiềm năng nuôi trồng thủy sản

Nhằm phát triển kinh tế-xã hội và tạo công ăn việc làm cho người dân tại các địa phương ven biển, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu sở, ngành chức năng và địa phương liên quan rà soát quỹ đất có tiềm năng để đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản với quy mô lớn, tập trung; chủ động kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.