Thái Bình bố trí nhà ở cho khoảng 15 nghìn người trong Khu kinh tế Thái Bình

Với sự tăng trưởng “nóng” từ việc thu hút nhiều dự án FDI lớn vào Khu công nghiệp Liên Hà Thái (nằm trong Khu kinh tế Thái Bình), tỉnh Thái Bình đang chủ động lộ trình xây dựng nhà ở cho công nhân lao động (chủ yếu từ tỉnh ngoài về làm việc).
0:00 / 0:00
0:00
Nguồn lao động ở tỉnh ngoài hoặc ở các địa phương nằm xa Khu kinh tế Thái Bình sẽ được bố trí nhà ở để yên tâm làm việc.
Nguồn lao động ở tỉnh ngoài hoặc ở các địa phương nằm xa Khu kinh tế Thái Bình sẽ được bố trí nhà ở để yên tâm làm việc.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết, theo Kế hoạch phát triển Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 và Báo cáo Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tổng diện tích dự kiến lấp đầy các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình đến năm 2025 là 1.509ha, số lao động tăng thêm đến năm 2025 khoảng 50 nghìn người.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các Tập đoàn kinh tế lớn, đòi hỏi nguồn lao động tay nghề cao, chuyên sâu trong những lĩnh vực khắt khe như điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin… Dự báo, sẽ có khoảng 30% số lượng lao động được tuyển dụng từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Do đó, tỉnh Thái Bình đang chủ động tính toán, xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu bố trí nhà ở cho khoảng 15 nghìn người (không bố trí được phương tiện đưa đón trong ngày).

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đang chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái và Khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân Khu công nghiệp Tiền Hải (thuộc Khu kinh tế Thái Bình) làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng nhà ở cho công nhân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 8 khu công nghiệp đã được thành lập, trong đó có 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động, với tổng diện tích 1.930ha; tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 64,5%.

Đến tháng 9/2022, lũy kế số lao động làm việc trong các doanh nghiệp khu kinh tế, khu công nghiệp ước đạt hơn 75 nghìn người; 98% số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp hiện nay là người địa phương và đi về trong ngày.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh mới đầu tư một số dự án nhà ở xã hội tại khu vực thành phố Thái Bình. Quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp ngoài khu kinh tế chủ yếu gắn liền với quy hoạch phát triển đô thị tại địa bàn có khu công nghiệp.

Hiện tại ở các khu công nghiệp đã được lấp đầy, không có biến động lớn về lực lượng lao động trong thời gian tới. Do đó, nhu cầu về nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng dành cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp (ngoài Khu kinh tế Thái Bình) là không lớn và đã được tính toán, bố trí chung trong tổng thể quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương.