Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà Tết tặng các đoàn viên, người lao động.

Huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Có thể, so với đối tượng người lao động khác, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động công đoàn viên chức có đời sống, thu nhập tương đối ổn định, tuy nhiên cũng có không ít trường hợp công chức, viên chức còn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Tổ chức công đoàn cần theo dõi sâu sát, nắm bắt và có hoạt động hỗ trợ kịp thời động viên, san sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động.