#tiếng Việt

Người chắp cánh cho tiếng Việt bay xa
14:24 01/02/2022

Tiếng Việt là tiếng mẹ, tiếng quê hương, là tâm hồn và văn hóa Việt Nam. Từ ngọn nguồn tiếng mẹ của một làng quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng trên dải đất miền trung đầy nắng gió, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An), một nhà giáo, một nhà nghiên cứu đã lặng thầm dành cả cuộc đời mình, đặt chân đến rất nhiều vùng lãnh thổ, quốc gia trên thế giới, như một sứ giả mang ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam lan tỏa đến bạn bè thế giới.

Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài
05:44 17/12/2021

Cuối tháng 11 vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có buổi hội thảo, lấy ý kiến xây dựng dự thảo đề án “Ngày tôn vinh tiếng Việt” trong cộng đồng người Việt Nam sống xa quê hương. Là người Việt sống ở Mỹ trên 30 năm, tôi xin được chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của tiếng Việt đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh mới hiện nay.