#nghiên cứu khoa học

Quy chế mới về đào tạo tiến sĩ: Chú trọng tăng cường liêm chính học thuật
08:20 08/07/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, nhiều điều chỉnh trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ mới được Bộ ban hành, trong đó chú trọng bảo đảm liêm chính học thuật, học thật, nghiên cứu thật bảo đảm chất lượng đào tạo tiến sĩ. Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thu Thủy trao đổi về vấn đề này.

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học
22:26 27/01/2021

Ngày 27-1, Trường đại học (ĐH) Ngoại thương tổ chức công bố triển khai 25 chương trình nghiên cứu (CTNC), trong đó có tám CTNC nhóm 1 và 17 CTNC nhóm 2, thực hiện trong giai đoạn 2021-2023, được đánh giá là một bước đột phá trong việc thúc đẩy nghiên cứu.

Sinh viên Đà Nẵng với Festival Khoa học Công nghệ năm 2020
14:15 25/11/2020

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều sản phẩm của sinh viên Đại học (ĐH) Đà Nẵng có tính ứng dụng cao trong thực tế đã được trao giải tại Festival Khoa học Công nghệ sinh viên ĐH Đà Nẵng lần thứ 2 năm 2020. Chương trình thu hút đông đảo sinh viên tham gia.