Sơn La công bố hoàn thành xóa nhà tạm huyện Bắc Yên

NDO - Ngày 1/12, tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình công bố hoàn thành công tác xóa nhà tạm giai đoạn 2021-2025, theo Đề án 337 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên công bố, đến nay huyện Bắc Yên đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Trao chìa khoá tượng trưng cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Yên.
Trao chìa khoá tượng trưng cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Yên.

Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La với 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, 13/15 xã thuộc khu vực ba, có 76 bản đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn 37,75%, hộ cận nghèo 12,16%.

Qua rà soát, huyện Bắc Yên có 313 hộ nghèo đồng bào các dân tộc cần được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc công tác xóa nhà tạm trên địa bàn các xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, phối hợp với các sở, ngành rà soát hiện trạng đất của các hộ xóa nhà tạm trên địa bàn các xã, thị trấn.

Huyện Bắc Yên cũng đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo, phối hợp với các xã gặp gỡ từng hộ gia đình xác định ý tưởng, kiểu cách làm nhà, chỉ đạo cơ sở xã, thị trấn phân công cán bộ phụ trách từng hộ gia đình. Đôn đốc, giám sát các hộ gia đình làm nhà với phương châm: Rõ đối tượng hỗ trợ, rõ cán bộ phụ trách, rõ phương thức thực hiện, rõ thời gian hoàn thành.

Tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên 20 tỷ đồng, trong đó các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ trên 6,8 tỷ đồng, kinh phí gia đình tự đóng góp hơn 11 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội.

Đến ngày 30/11, 100% hộ các hộ gia đình của huyện Bắc Yên đã hoàn thành xây dựng nhà ở mới, diện tích sử dụng từ 30m2-100m2, bảo đảm 3 cứng (khung - tường cứng, nền cứng và mái cứng), không làm từ các loại vật liệu tạm bợ, mau hỏng, dễ cháy.

100% các đối tượng được hỗ trợ là những hộ nghèo, sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn hoặc có người ốm đau kéo dài, chủ hộ là phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, không nơi nương tựa.

Hiện các hộ đã ổn định đời sống để vươn lên thoát nghèo, đó là yếu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện thời gian tới.

Thời gian tới, huyện Bắc Yên sẽ tiếp tục vận động các hộ gia đình hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, quản lý tốt căn nhà được hỗ trợ, để phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài. Tiếp tục huy động xã hội hóa để hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học, kỹ thuật... tạo việc làm để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.