Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội họp giao ban trực tuyến đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. (Ảnh: Molisa)

Gỡ vướng để người lao động sớm nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Thời gian qua, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thực hiện chậm có nguyên nhân do các cấp, ngành ở địa phương chưa coi trọng đúng mức, phát sinh thủ tục hành chính không đúng quy định. Điều này gây khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện chính sách. Lãnh đạo các địa phương cần vào cuộc, để tiền hỗ trợ đến với người lao động nhanh nhất.
[Infographic] Điều kiện, thủ tục để lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định của Chính phủ

[Infographic] Điều kiện, thủ tục để lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định của Chính phủ

Theo chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được Chính phủ ban hành, người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng tiền thuê nhà cho tối đa 3 tháng. Người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tới 3 triệu đồng cho nhiều nhất 3 tháng tiền thuê nhà. Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất tới hết ngày 15/8/2022.