Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà chậm nhất vào ngày 30/8

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhanh chóng thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và tiến hành chi kinh phí cho người lao động theo đúng thời gian quy định. Thời hạn hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8/2022.
0:00 / 0:00
0:00
Công ty CNS Amura Precision tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: Phương Vy).
Công ty CNS Amura Precision tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa: Phương Vy).

Chiều 12/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 2841/UBND-VX về việc quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (gọi tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg).

Văn bản nêu rõ, tính đến ngày 11/8, tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức còn chậm do nhiều nguyên nhân chủ quan; trong đó, có sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của người đứng đầu của một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để hoàn thành tiến độ hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

Thứ nhất, đề nghị Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Bí thư các quận ủy, huyện ủy quan tâm lãnh đạo hệ thống chính trị trên địa bàn phối hợp tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đề ra các biện pháp quyết liệt để đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) nhanh chóng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại địa phương.

Thứ hai, giao Bảo hiểm xã hội Thành phố chỉ đạo hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố tổ chức tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật (ngày 13 và 14/8 năm 2022).

Thứ ba, giao Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố, Ban Quản lý khu công nghệ cao Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đôn đốc doanh nghiệp đôn đốc doanh nghiệp hoàn chỉnh danh sách và nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 15/8/2022.

Thứ tư, giao Kho bạc Nhà nước Thành phố chỉ đạo các kho bạc nhà nước các quận, huyện, thành phố Thủ Đức hỗ trợ hướng dẫn thủ tục chi kinh phí theo hướng đơn giản thủ tục để đẩy nhanh tiến độ chi tiền cho doanh nghiệp.

Thứ năm, giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện hằng ngày cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố. Hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện cho cơ sở, doanh nghiệp và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố nếu vượt quá thẩm quyền. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra tiến độ thực hiện tại các địa phương thông qua 4 đoàn công tác theo kế hoạch số 2062/KH-UBND ngày 22/62022 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thứ sáu, giao Sở Tài chính kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bổ sung dự toán ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức sau khi sử dụng hết kinh phí theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 4/7/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Thứ bảy, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng.

Cuối cùng, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện bốn nội dung cụ thể dưới đây.

Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra nắm bắt kiểm tra nắm bắt tiến độ giải quyết hồ sơ; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở số lượng doanh nghiệp của địa phương, huy động cán bộ, công chức - viên chức thành lập các tổ công tác tuyên truyền, thẩm định hồ sơ và giải ngân kinh phí; chịu trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp địa phương không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ quy định.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương lập hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà để bảo đảm quyền lợi cho người lao động thuộc đối tượng quy định. Bố trí nhân sự tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật (13 và 14/8 năm 2022) để có thêm nhiều thời gian cho doanh nghiệp, tránh quá tải trong việc tiếp nhận.

Tiếp tục phối hợp Liên đoàn Lao động và bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố, Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố đôn đốc doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội.

Nhanh chóng thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và tiến hành chi kinh phí để hỗ trợ cho người lao động theo đúng thời gian quy định, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8/2022.

* Chiều cùng ngày, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng có công văn về việc tiếp nhận hồ sơ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố yêu cầu trưởng các phòng nghiệp vụ; giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận huyện thực hiện một số nội dung sau.

Trước hết, bố trí nhân sự để tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật (13 và 14/8/2022).

Cùng với đó, gọi điện thoại đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đúng thời gian quy định, huy động toàn bộ nhân lực của đơn vị để xác nhận mẫu 2, mẫu 3 theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, bảo đảm không để hồ sơ tồn đọng

Kể từ ngày 13 đến ngày 15/8, đối với hồ sơ xác nhận danh sách mẫu 2, mẫu 3, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức, quận, huyện phối hợp chuyển trực tiếp ngay cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để kịp thời giải quyết cho người lao động.