Xác nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho gần 3,36 triệu lao động

Tới ngày 9/8, gần 3,36 triệu lao động ở hơn 49 nghìn doanh nghiệp đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Lao động tại Công ty TNHH Kydo Việt Nam, Hưng Yên (Ảnh: Viết Chung).
Lao động tại Công ty TNHH Kydo Việt Nam, Hưng Yên (Ảnh: Viết Chung).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tới ngày 9/8, đã có 3.35.743 lao động tại 49.107 doanh nghiệp được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Cụ thể, xác nhận theo Mẫu số 02 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (gọi tắt là Quyết định số 08/2022), đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng: Tại 61 tỉnh, thành phố đã xác nhận cho 37.811 đơn vị với 3.162.600 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Còn xác nhận theo Mẫu số 03 Quyết định số 08/2022, đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, bảo hiểm xã hội các tỉnh ở 51 địa phương đã xác nhận cho 11.296 đơn vị với 196.143 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Quyết định 08/2022 nêu rõ, thời hạn cuối nộp hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà là ngày 15/8/2022. Do đó, việc hoàn thiện hồ sơ để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ chỉ còn rất ngắn.

Mới đây, ngày 8/8, Văn phòng Chính phủ có Công văn gửi Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Cụ thể, chậm nhất trước ngày 15/8, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm khẩn trương, hiệu quả.