[Infographic] Điều kiện, thủ tục để lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định của Chính phủ

NDO -

Theo chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà được Chính phủ ban hành, người lao động đang làm việc ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ tới 1,5 triệu đồng tiền thuê nhà cho tối đa 3 tháng. Người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tới 3 triệu đồng cho nhiều nhất 3 tháng tiền thuê nhà. Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất tới hết ngày 15/8/2022.

[Infographic] Điều kiện, thủ tục để lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định của Chính phủ
[Infographic] Điều kiện, thủ tục để lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định của Chính phủ -0
 

Lao động và việc làm