Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải liên minh hoặc tìm sự ủng hộ của các đảng khác để có được đa số tuyệt đối tại Quốc hội. (Ảnh: BFMTV)

Nhiệm kỳ mới đầy thách thức đối với Tổng thống Pháp E. Macron

Trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, liên minh ủng hộ Tổng thống tái đắc cử Emmanuel Macron đã không giành được đa số tuyệt đối. Như vậy, nhiều cử tri Pháp đã không ủng hộ như năm 2017 mà thay đổi quyết định bỏ phiếu để sắp xếp lại bàn cờ chính trị. Tổng thống Pháp sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức của một nhiệm kỳ mới đầy bất trắc và khó lãnh đạo.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng (thứ ba từ phải sang) và các Nghị sĩ Quốc hội Pháp.

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Pháp

Ngày 28/9, theo lời mời của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt tại Quốc hội Pháp Stéphanie Do, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã có buổi làm việc và trao đổi thông tin với các đại biểu Quốc hội, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị về tình hình Việt Nam, quan hệ song phương Việt Nam - Pháp và một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.