Quảng Ngãi cần tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế-xã hội

NDO - Sáng 6/12, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cần sớm tập trung khắc phục.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2023, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quyết sách phù hợp, chủ động và giám sát có hiệu quả của Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp và các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, năm 2023, Quảng Ngãi đã thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm ngân sách nhà nước, với nhiều dấu ấn nổi bật, tạo thêm thuận lợi, thời cơ để phát triển.

Cụ thể, 24/25 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt, vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,03%. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Công tác giáo dục-đào tạo được quan tâm, nâng cao về chất lượng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số…

Quảng Ngãi cần tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế-xã hội ảnh 1

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ một số tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy vượt kế hoạch, nhưng vẫn ở mức thấp so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra.

Hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu. Sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do tác động của bất lợi về thời tiết, chi phí tăng cao. Hoạt động đầu tư xây dựng vẫn còn vướng mắc về thể chế, về thủ tục hành chính, về nguồn cung và giá vật liệu xây dựng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc. Chất lượng thu hút đầu tư còn có mặt hạn chế. Thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch.

Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương còn hạn chế. Hạ tầng và nhân lực công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ; hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm; năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

“Trong những hạn chế, yếu kém nêu trên, có những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, nhưng nhiều hạn chế đã tồn tại kéo dài trong nhiều năm, nhưng việc khắc phục chưa có nhiều chuyển biến, đã và đang làm cản trở sự phát triển của tỉnh”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhìn nhận.

Đồng chí yêu cầu các đại biểu cần tập trung thảo luận, phân tích tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn để xem xét, quyết định các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2024.

Theo kế hoạch, tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ xem xét thông qua 32 nghị quyết về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, trong đó một số nghị quyết có ảnh hưởng sâu, rộng được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Đồng thời, kỳ họp cũng dành thời gian tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường với nội dung chất vấn được lựa chọn, tập trung vào những vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm, gồm 2 nhóm vấn đề về các dự án đầu tư chậm tiến độ và về quản lý tài nguyên khoáng sản.