Quảng Ngãi thông qua 21 nghị quyết quan trọng

NDO - Ngày 22/9, tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thống nhất thông qua 21 nghị quyết quan trọng, trong đó có 18 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội và 3 nghị quyết về công tác cán bộ.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát biểu bế mạc kỳ họp.

Cụ thể, 2 nghị quyết về tiêu chí, định mức lập, phân bổ dự toán; 2 nghị quyết về lĩnh vực đất đai; 1 nghị quyết về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; 1 nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; 1 nghị quyết về giao số lượng người hoạt động không chuyên trách; 5 nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; 6 nghị quyết về kế hoạch đầu tư công.

Đồng thời, thông qua 3 nghị quyết về công tác cán bộ, gồm: miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Hồ Ngọc Thịnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (do theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp); miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Công Hoàng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng (hiện là Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh); bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quảng Ngãi thông qua 21 nghị quyết quan trọng ảnh 1

Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, việc thông qua 21 nghị quyết là quyết định phù hợp quy định của pháp luật, yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền lực nhà nước được giao của Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng cường trách nhiệm, tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh đối với việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, công khai, minh bạch các nghị quyết và văn bản tổ chức thực hiện để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, đồng chí yêu cầu mỗi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu phải nêu cao quyết tâm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành và giữa các sở, ngành và địa phương.

Quảng Ngãi thông qua 21 nghị quyết quan trọng ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Trong đó, tập trung tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị cho các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 168/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước; chủ động rà soát, đánh giá các yếu tố tác động đến số thu, xử lý kịp thời các vướng mắc ảnh hưởng đến quản lý, thu ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá tài sản công, các dự án khai thác quỹ đất để kịp thời huy động, đáp ứng nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Kịp thời tháo gỡ các khó khăn và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Chủ động điều hành và điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời, phù hợp nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo bàn giao mặt bằng và thi công theo đúng tiến độ đề ra, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển.

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt tích cực hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có quy mô lớn, có sức lan tỏa như: dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Tiếp tục phối hợp, làm việc với Bộ Công Thương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển-đảo, ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực xây dựng cơ sở hạ tầng đảo Lý Sơn.

Xây dựng kế hoạch thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025.

Thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là ở các huyện miền núi; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.