Quảng Nam: Hơn 11,5 tỷ đồng hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

NDO - Chiều 24/11, thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định phân bổ nguồn vốn sự nghiệp hơn 11,5 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Cánh đồng lúa nước của đồng bào Cơ Tu ở xã A Xan, huyện Tây Giang
Cánh đồng lúa nước của đồng bào Cơ Tu ở xã A Xan, huyện Tây Giang

Theo đó, nguồn vốn bổ sung trong đợt này để thực hiện Dự án 1 (bao gồm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt) và Dự án 8 (thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Trong số hơn 11,5 tỷ đồng vốn bổ sung trong đợt này, nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 chiếm 10,377 triệu đồngvà nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh năm 2022 là 1,134 tỷ đồng.

Cụ thể, huyện Nam Giang được phân bổ nhiều nhất, với số tiền 1.845,3 triệu đồng; các huyện: Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, mỗi địa phương 1.531,5 triệu đồng; huyện Tây Giang: 1.463 triệu đồng, Hiệp Đức: 649,8 triệu đồng, huyện Đại Lộc: 242,1 triệu đồng và huyện Tiên Phước: 19,9 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn lưu ý, các cơ quan, đơn vị và các huyện được phân bổ nguồn vốn trong đợt này chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả; sớm triển khai các dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm mục tiêu và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện được phân bổ vốn như: Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước và Đại Lộc cần có kế hoạch bố trí đủ 30% vốn đối ứng để bảo đảm nguồn thực hiện các chương trình; đồng thời, thực hiện giải ngân đối với từng Dự án, Tiểu dự án theo đúng tỷ lệ vốn đã được quy định…