Quận Long Biên có hơn 16 nghìn cặp vợ chồng cưới theo nếp sống mới

Quận ủy Long Biên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới”.
0:00 / 0:00
0:00
Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới.
Biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới.

Qua 10 năm triển khai, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tại quận Long Biên theo tinh thần “vui tươi-lành mạnh-tiết kiệm” đã được triển khai rộng rãi trên toàn địa bàn và được người dân hưởng ứng. Các đám cưới được tổ chức theo hướng phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, loại bỏ dần các yếu tố lạc hậu, rườm rà, phô trương lãng phí cùng với nhiều hủ tục lạc hậu.

Từ năm 2012 đến hết năm 2021, trên địa bàn quận đã có 16.364 đôi kết hôn, trong đó có 16.182 đôi thực hiện cưới theo nếp sống văn hóa “vui tươi-lành mạnh-tiết kiệm”. Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021, do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, quận có 2.520 đôi nam nữ đăng ký kết hôn, nhưng hầu hết các đám cưới chỉ tổ chức báo hỷ hoặc chuyển ngày tổ chức sang một thời điểm khác phù hợp, hoặc tổ chức trong quy mô gia đình bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực việc thực hiện nếp sống văn minh ở cơ sở của quận Long Biên thời gian qua cũng còn một số hạn chế. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do ảnh hưởng của phong tục, tập quán còn nặng nề; tác động tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường nên một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chưa gương mẫu chấp hành những quy định.

Do đó, công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, nhất là đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về việc “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới” cần tiếp tục đẩy mạnh.

Trong dịp này, Quận ủy Long Biên đã biểu dương, khen thưởng 11 tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới.