Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường học giữa đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo với Viện PSD.

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường học

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng, chống ma túy PSD (Viện PSD) đã tổ chức ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong trường học. Thỏa thuận khung có giá trị thực hiện trong 5 năm (2021-2025). Trên cơ sở đó, hằng năm hai bên ký kết kế hoạch phối hợp cụ thể.
Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi họp Phiên thứ nhất.

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi; cụ thể hóa các quy định để kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… là những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi.