Phim tài liệu “Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển”. (Ảnh: Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân)

Phát sóng rộng rãi bộ phim “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”

Từ ngày 1/12 tới, bộ phim tài liệu “Việt Nam-Tổ quốc nhìn từ biển” do Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân Dân sản xuất sẽ chính thức phát sóng rộng rãi trên hầu hết các kênh, đài truyền hình trong cả nước. Bộ phim được công chiếu vào đúng dịp 40 năm ra đời Công ước về Luật Biển của Liên hiệp quốc và 10 năm Luật Biển Việt Nam.
Bác Hồ họp Bộ Chính trị thảo luận một số nhiệm vụ cấp bách chống đế quốc Mỹ cứu nước (Ảnh tư liệu).

Điều chỉnh lịch phát sóng phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình"

Thực hiện nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ của Đảng, Nhà nước và một số Bộ, ban, ngành trên VTV1, để bảo đảm tiến độ phát sóng phù hợp, Ban Chỉ đạo Dự án phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” điều chỉnh lịch phát sóng các tập phim như sau: