Quang cảnh buổi Hội thảo.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Với chủ đề, nội dung thiết thực, Hội thảo “Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay” góp phần tích cực nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của Quận ủy Phú Nhuận và tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết phát triển ở quận nhà.
Toàn cảnh Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. (Ảnh: VUFO)

Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, nhằm thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó triển khai nghiêm túc, hiệu quả hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài.