Lâm Đồng đề xuất sáp nhập 3 huyện phía nam

NDO - Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo đó, 3 huyện phía nam của tỉnh gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, được đề xuất sáp nhập thành 1 đơn vị hành chính huyện.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc trung tâm huyện Cát Tiên.
Một góc trung tâm huyện Cát Tiên.

Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Lâm Đồng có 2 đơn vị hành chính huyện là Đạ Huoai và Cát Tiên thuộc diện phải sắp xếp, do có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh có huyện Đạ Tẻh thuộc diện phải sắp xếp, do có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định.

Huyện Đạ Tẻh nằm ở giữa 2 huyện Đạ Huoai, Cát Tiên (huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Đạ Huoai). Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp 3 đơn vị hành chính huyện gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành 1 đơn vị hành chính huyện, trong giai đoạn 2023-2025.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, sau khi sắp xếp, diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính huyện mới sắp xếp bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định (diện tích tự nhiên 1.448,48 km²/850 km², tỷ lệ 170,4% và quy mô dân số hơn 146 nghìn người/80 nghìn người, tỷ lệ hơn 182%).

Đối với đơn vị hành chính xã, qua rà soát, toàn tỉnh Lâm Đồng có 14/142 đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030.

Trong đó, giai đoạn 2023-2025, có 2 đơn vị hành chính xã thuộc diện phải sắp xếp, gồm Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh và xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, do có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh vào xã Quảng Trị; sắp xếp xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương vào đơn vị hành chính liền kề (trước đây xã Quảng Lập được thành lập trên cơ sở tách từ xã Ka Đô).

Liên quan phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026-2030, ngoài đơn vị hành chính huyện Đạ Tẻh như phương án trên, tỉnh không có đơn vị hành chính huyện thuộc diện phải sắp xếp, do đó, Sở có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính huyện thuộc diện khuyến khích.

Dự kiến, sắp xếp đơn vị hành chính huyện Lạc Dương vào đơn vị hành chính thành phố Đà Lạt.