[Infographic] 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2023

[Infographic] 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2023

Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng sẽ thay đổi, cụ thể như trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nuôi con nuôi của người lao động, tăng trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau….
[Infographic] 10 khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo lương cơ sở từ 1/7/2023 ảnh 1
back to top