Hơn 94% người dân Hà Nội tham gia bảo hiểm y tế

Ước hết tháng 6 năm 2024, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội đạt tỷ lệ 94,33% dân số, ghi nhận kết quả tích cực trong phát triển người tham gia chính sách an sinh xã hội này.
0:00 / 0:00
0:00
Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Phan Văn Mến chia sẻ thông tin về những kết quả đạt được của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2024. (Ảnh: VSS)
Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Phan Văn Mến chia sẻ thông tin về những kết quả đạt được của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2024. (Ảnh: VSS)

Kết quả tích cực trong phát triển chính sách an sinh xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cả 3 chỉ tiêu đều tăng so cùng kỳ năm 2023 và thời điểm 31/12/2023.

Đây là thông tin từ hội nghị cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ngày 18/6.

Ước hết tháng 6 năm 2024, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội đạt 94,33% dân số. Số người tham gia bảo hiểm y tế là hơn 8.051.149 người, tăng 296.914 người, tăng 3,83% so cùng kỳ năm 2023; tăng 62.317 người, tăng 0,78% so với 31/12/2023.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ước đạt là 2.078.698 người, tăng 96.824 người; tăng 4,89% so cùng kỳ năm 2023; tăng 21.000 người, tăng 1,02% so với 31/12/2023; chiếm 44,37% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 111.039 người, tăng 34.718 người, tăng 45,49% so cùng kỳ năm 2023; tăng 4.700 người, tăng 4,42% so với 31/12/2023; chiếm 2,43% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Cùng với đó, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, ước hết tháng 6/2024 là 2.010.727 người, tăng 95.208 người, tăng 4,78% so cùng kỳ năm 2023; tăng 20.500 người, tăng 1,03% so với 31/12/2023; chiếm 40,05% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong năm nay, theo kế hoạch được giao, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Hà Nội cần đạt mốc 94,5% dân số. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 45% số người trong độ tuổi lao động, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 2,5%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 40% lực lượng lao động.

Hơn 21,3 nghìn tỷ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và nhân dân.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội 5 tháng đầu năm 2024 của 593.450 người với số tiền 17,7 nghìn tỷ đồng. Ước lũy kế hết tháng 6/2024, chi trả 21,3 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 5/2024, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 234.215 người/lượt người. Ước lũy kế hết tháng 6/2024, cơ quan chức năng giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 352.581 người/lượt người.

Bên cạnh đó, ngành thực hiện tốt công tác tác giải quyết, chi trả chế độ, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với 187 cơ sở khám, chữa bệnh. Tính đến 24/5/2024, toàn Thành phố phát sinh 4.978.789 lượt khám, chữa bệnh (ngoại trú 4.210.428 lượt, nội trú 768.361 lượt). Chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là 9.039,4 tỷ đồng (ngoại trú 2.599,6 tỷ đồng, nội trú 6.439,8 tỷ đồng). Ước hết tháng 6/2024, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là 11.162,9 tỷ đồng, tăng 23,5% so cùng kỳ năm 2023.

Trong 5 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp Thanh tra thành phố, các sở, ngành: Lao động-Thương binh và xã hội, y tế, tài chính, Liên đoàn Lao động thành phố, công an, thuế và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã… thực hiện 935 cuộc thanh tra. Qua đó, các đơn vị sử dụng lao động đã nộp về Bảo hiểm xã hội thành phố để khắc phục chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 78,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81,1%.