Gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Qua 6 tháng đầu năm 2024, gần 8 triệu người đã được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Lao động tại Công ty Cà-phê nông sản Meet More. (Ảnh: PHƯƠNG VY)
Lao động tại Công ty Cà-phê nông sản Meet More. (Ảnh: PHƯƠNG VY)

Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế-xã hội trong nước tiếp tục được phục hồi nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Song với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, toàn ngành đã bám sát định hướng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành bảo hiểm xã hội giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với tinh thần cải cách, trách nhiệm, phục vụ tối đa lợi ích của người tham gia, thụ hưởng chính sách; những quy định mới được triển khai nhanh chóng, kịp thời; công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh… Đây là cơ sở, nền tảng để toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các tháng tiếp theo của năm 2024.

Tập trung tham gia, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cụ thể là các dự án: Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi); chính sách cải cách tiền lương…

Gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ảnh 1

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi họp.

Đây là thông tin được chia sẻ từ phiên họp cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quý II/2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra sáng 14/6 tại Hà Nội.

Ước đến hết ngày 30/6/2024, có khoảng 18,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so cùng kỳ năm 2023.

Cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung đề xuất, đánh giá tác động của các quy định, chính sách đối với công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… nhằm thực thi chính sách hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội bền vững cho người dân, người lao động và doanh nghiệp.

Công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng ghi nhận những kết quả tích cực, đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, ước đến hết ngày 30/6/2024, có khoảng 18,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ là 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202 nghìn người (tương đương 14,25%) so cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so cùng kỳ năm 2023.

Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho người thụ hưởng

Công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và nhân dân.

Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, ngành phối hợp ngành lao động-thương binh và xã hội giải quyết 442,38 nghìn người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập danh sách chi trả trong tháng.

Bên cạnh đó, ngành thực hiện tốt công tác tác giải quyết, chi trả chế độ, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Ước đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú (tăng 6,563 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh và bảo đảm tốt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật định.

Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Công tác quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả, trên tinh thần tối ưu hóa sử dụng quỹ nhưng phải bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện Nghị quyết số 03/NĐ-CP ngày 11/1/2024 của Chính phủ, ngày 1/3/2024, cơ quan Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam được thành lập. Đây chính là sự ghi nhận của Quốc hội, Chính phủ đối với sự đóng góp của ngành cho sự nghiệp an sinh xã hội trong suốt 29 năm qua.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, thời gian qua, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra; tiến hành thanh tra, kiểm tra với phạm vi rộng và theo phương thức điện tử...

Bên cạnh đó, chú trọng thanh tra chuyên ngành đóng đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, đơn vị chậm đóng; kiểm tra chuyên đề, đột xuất các cơ sở khám, chữa bệnh có tỷ lệ chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cao, bất hợp lý. Kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; lập hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với trường hợp cố tình vi phạm.

Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, ngành thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa về quy trình, hồ sơ, thủ tục; ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện mà trọng tâm là Đề án số 06 của Chính phủ…

Nhờ vậy, lĩnh vực bảo hiểm xã hội đã đem lại rất nhiều lợi ích, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 1 trong 7 cơ quan hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực chủ động phối hợp ngành Công an, từ sớm, từ xa để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai kỹ thuật bảo đảm từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế…