Hàng chục nghìn ha cây trồng ở Trung Bộ có nguy cơ thiếu nước vụ hè thu năm 2024

NDO - Theo Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ ngày 18 đến 24/5, lượng mưa tích lũy tuần phổ biến tại miền núi phía bắc đạt 50 đến 70mm (riêng các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình từ 75 đến 80mm); Trung du và đồng bằng Bắc Bộ từ 30 đến 50mm (riêng Hưng Yên, Quảng Ninh từ 80 đến 100mm); Bắc Trung Bộ từ 35 đến 100mm; Nam Trung Bộ từ 50 đến 110mm; Tây Nguyên từ 50 đến 130mm; Đông Nam Bộ từ 60 đến 100mm; đồng bằng sông Cửu Long từ 40 đến 60mm.
0:00 / 0:00
0:00
Tưới tiết kiệm nước cho cây nha đam ở Ninh Thuận. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Tưới tiết kiệm nước cho cây nha đam ở Ninh Thuận. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Hiện nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn chuyển mùa, mưa xuất hiện ở hầu khắp các địa phương; dự báo xâm nhập mặn trong tuần này có xu thế giảm.

Qua thống kê, tại khu vực Bắc Bộ, dung tích bình quân của các hồ chứa thủy lợi đạt 61% dung tích thiết kế. Toàn vùng có 82 hồ có dung tích trữ dưới 45% vì vậy các địa phương cần sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2023-2024.

Tuy nhiên, nguồn nước ở thượng lưu về chưa nhiều, khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi vùng cửa sông Cửu Long cách biển từ 30-40km, vùng hai sông Vàm Cỏ từ 70-80km vẫn bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn. Theo nhận định từ nay đến hết tháng 5, xâm nhập mặn sẽ giảm nhanh, ít ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất nông nghiệp.

Qua thống kê, tại khu vực Bắc Bộ, dung tích bình quân của các hồ chứa thủy lợi đạt 61% dung tích thiết kế. Toàn vùng có 82 hồ có dung tích trữ dưới 45% vì vậy các địa phương cần sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2023-2024.

Còn khu vực Bắc Trung Bộ, dung tích hồ chứa thủy lợi trung bình toàn vùng đạt 50% dung tích thiết kế; trong vùng có 64 hồ nhỏ dưới mực nước chết. Tại khu vực Nam Trung Bộ, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt 55% dung tích thiết kế. Trong vùng có 152/534 hồ chứa có dung tích dưới 50% dung tích thiết kế, trong đó 51 hồ nhỏ dưới mực nước chết.

Thời gian tới, hạn hán, thiếu nước tiếp tục có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp các địa phương Trung Bộ. Trong đó, ở khu vực Bắc Trung Bộ, vụ hè thu năm 2024 dự báo có khoảng 6.000 đến 8.500 ha cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước.

Trưởng phòng Quản lý vận hành và Tưới tiêu (Cục Thủy lợi) Nguyễn Mạnh Hùng

Khu vực Tây Nguyên, dung tích bình quân các hồ chứa thủy lợi đạt 30% dung tích thiết kế. Toàn vùng có 535/1.303 hồ chứa có dung tích dưới 50% dung tích thiết kế, trong đó 169 hồ dưới mực nước chết.

Trưởng phòng Quản lý vận hành và Tưới tiêu (Cục Thủy lợi) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Thời gian tới, hạn hán, thiếu nước tiếp tục có nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp các địa phương Trung Bộ. Trong đó, ở khu vực Bắc Trung Bộ, vụ hè thu năm 2024 dự báo có khoảng 6.000 đến 8.500ha cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước”.

Ngoài ra, ở Nam Trung Bộ, vụ hè thu năm 2024, dự báo có khoảng 9.400 đến 13.000ha cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước. Trong đó, tỉnh Quảng Nam có từ 1.800 đến 2.400ha, Quảng Ngãi 1.300 đến 1.800ha, Bình Định 1.800ha, Phú Yên 1.500 đến 1.700ha, Khánh Hòa 2.000 đến 2.100ha và Ninh Thuận 1.100 đến 3.200ha.

Vì vậy, Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát nguồn nước tại các công trình thủy lợi ở khu vực Trung Bộ; tổ chức sản xuất ở các diện tích công trình thủy lợi bảo đảm cung cấp nước cho cả vụ. Đối với các diện tích không đủ nước cần xem xét lùi vụ sản xuất hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.