Hà Nội dự kiến xây mới 48 chợ

Theo Kế hoạch Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn năm 2023, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ đầu tư xây mới 48 chợ; đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 57 chợ.
0:00 / 0:00
0:00
Chợ Đồng Xuân (Hà Nội).
Chợ Đồng Xuân (Hà Nội).

Kế hoạch Phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Hà Nội năm 2023 nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn thành phố, khắc phục tình trạng cơ sở vật chất các chợ đang xuống cấp, đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, văn minh thương mại, an ninh trật tự...

Theo Kế hoạch này, thành phố dự kiến đầu tư xây mới 48 chợ; đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 57 chợ. Đến hết năm 2023, đạt các tiêu chí như 90% tổng số chợ được phê duyệt phương án giá sử dụng diện tích bán hàng theo quy định; 100% số xã, phường, thị trấn chưa có chợ nhưng có nhu cầu phát triển chợ được rà soát đưa vào Danh mục chợ trên địa bàn; 100% số chợ được xây dựng mới, cải tạo, sửa bảo đảm các tiêu chuẩn...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung rà soát kỹ từng vụ việc khiếu kiện, làm rõ nguyên nhân, giải quyết dứt điểm các vụ việc có tụ tập đông người, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài liên quan đến công tác quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

Trong đó, tập trung giải quyết các vụ việc chưa giải quyết xong. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính, an ninh trật tự... đối với các chợ trên địa bàn.

Rà soát, bổ sung các chợ bảo đảm đủ điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất tổ chức đấu thầu theo quy định, đáp ứng nhu cầu phát triển, nhu cầu kinh doanh, hạn chế sự phát triển các tụ điểm họp chợ trái phép trên địa bàn.

Thành phố yêu cầu các quận, huyện thị xã tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận với quỹ đất sạch, góp phần giảm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, giảm thời gian chuẩn bị đầu tư dự án; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với các chợ còn vướng mắc về đất đai theo quy định.

Việc thực hiện Kế hoạch này nhằm góp phần phục vụ tốt nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn và mục tiêu xây dựng nông thôn mới của thành phố; giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, tạo nguồn thu ngân sách bền vững cho các địa phương và thành phố.