Hoàng Thành Thăng Long - Những giá trị văn hóa, lịch sử nổi bật toàn cầu

Hoàng Thành Thăng Long - Những giá trị văn hóa, lịch sử nổi bật toàn cầu

Năm 2010, khu di tích Hoàng thành Thăng Long của Việt nam đã được Tổ chức khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long nói riêng và đối với Việt Nam nói chung.
Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long: Dấu ấn 10 năm

Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long: Dấu ấn 10 năm

Đã tròn 10 năm khu Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nhờ những giá trị nổi bật toàn cầu. Mười năm qua công tác bảo tồn phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long đã để lại nhiều dấu ấn với cách làm bài bản nhờ vậy di sản này luôn là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế.
Các nhà khảo cổ chia sẻ về cuộc khai quật.

Những chuyện chưa kể về khai quật Hoàng thành Thăng Long

NDĐT – Câu chuyện về cuộc khai quật lịch sử ở Hoàng thành Thăng Long đã được các nhà khảo cổ kể lại với những cảm xúc còn nguyên vẹn như họ vừa trải qua hôm trước. Từ sự sững sờ trước một dải gạch thời Lý còn nguyên vẹn, một chân, hay đầu phượng thời Lý còn khá nhiều nét nguyên vẹn, cho đến những cảm xúc lẫn lộn khi đào lên được một ngôi mộ tập thể với những di cốt bị trói gập vào nhau…