Điện Biên tập trung đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

NDO - Năm 2022, Điện Biên được Trung ương phân bổ hơn 1.151 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó: Chương trình Giảm nghèo bền vững 486,7 tỷ đồng; Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 477,8 tỷ đồng và Chương trình xây dựng Nông thôn mới 187,47 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô (thứ 2 từ trái sang), kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án tại huyện Điện Biên.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô (thứ 2 từ trái sang), kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án tại huyện Điện Biên.

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tập trung quyết liệt chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư phải chấn chỉnh ngay các nguyên nhân chủ quan làm chậm tiến độ; giao trách nhiệm cụ thể đến người đứng đầu, tập thể, cá nhân trực tiếp triển khai…

Ngay khi có quyết định giao nguồn từ Trung ương, Sở Kế hoạch - Đầu tư Điện Biên đã khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện các bước phân bổ nguồn đến các dự án. Đến nay, chương trình giảm nghèo bền vững có 99 dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển; trong đó 49 dự án cấp tỉnh (đã giao chi tiết vốn cho 35 dự án), 50 dự án cấp huyện (đã giao chi tiết cho 24 dự án).

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 513 dự án, trong đó 65 dự án cấp tỉnh (đã giao chi tiết vốn cho 45 dự án); 448 dự án cấp huyện (đã giao chi tiết cho 16 dự án). Chương trình nông thôn mới có 167 dự án, trong đó 9 dự án cấp tỉnh; 158 dự án cấp huyện (đã giao chi tiết cho 98 dự án).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, ngay đầu năm UBND tỉnh Điện Biên đã thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị được giao chủ đầu tư tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công huy động phương tiện, máy móc, nhân lực, tài chính khẩn trương thi công các công trình, dự án. Đồng thời, chủ đầu tư phải có trách nhiệm thực hiện đồng thời các thủ tục nghiệm thu, thanh toán đối với những công trình đạt khối lượng thi công.

Mặc dù chủ động phân bổ chi tiết kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên còn thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo triển khai dự án tại cơ sở, song đến nay tiến độ giải ngân không đạt kế hoạch.

Do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, đến ngày 17/11, toàn tỉnh Điện Biên mới giải ngân 122,95 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia (đạt 10,67% kế hoạch vốn giao). Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân được 27,72 tỷ đồng (đạt 13,19% tổng vốn được giao); chương trình giảm nghèo bền vững giải ngân được 65,391 tỷ đồng (đạt 13,44%); chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân 32,83 tỷ đồng (đạt 6,87%).

Nhờ nguồn đầu tư 3 chương trình, đời sống sản xuất, thu nhập của người dân và bộ mặt nông thôn tại Điện Biên có đổi thay. Đơn cử như chương trình xây dựng nông thôn mới, từ nguồn lực đầu tư của Trung ương và địa phương, công sức đóng góp của nhân dân, cuối năm nay Điện Biên sẽ có một xã cơ bản đạt nông thôn mới nâng cao; thêm 8 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn lên 52 xã; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn ước đạt 22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 37%.

Điện Biên tập trung đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia ảnh 1

Công nhân Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại số 6 tỉnh Điện Biên hoàn thiện các hạng mục cuối trong dự án cầu Pom La bắc qua sông Nậm Rốm.

Với chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Điện Biên có điều kiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho khoảng 40% số hộ đang cư trú tại khu vực đặc biệt khó khăn, nơi có nguy cơ lũ úng, lũ quét, sạt lở đất thuộc 2 huyện Điện Biên Đông, Mường Chà; giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hơn 6.000 hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn…

Đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên Nguyễn Phi Sông nhận định, tiến độ giải ngân vốn còn chậm so với tiến độ Trung ương giao và kế hoạch tỉnh đặt ra. Nguyên nhân bởi phần do kế hoạch vốn trung hạn và kế hoạch vốn năm 2022 giao muộn (cuối tháng 5/2022); thủ tục đầu tư phải thực hiện qua nhiều bước.

Quá trình triển khai thực tiễn thì các chủ đầu tư và địa phương đều làm theo kiểu vừa làm vừa đợi hướng dẫn từ các bộ, cơ quan chủ quản từng chương trình. Tại địa phương, việc triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, tác động của dịch bệnh, biến động giá nguyên vật liệu tăng, khan hiếm xăng dầu... đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ chung hầu hết các dự án.

Đồng tình với đánh giá của ông Nguyễn Phi Sông về nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư phát triển 3 chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cho biết thêm: Nguyên nhân chủ quan là chủ yếu; nhất là tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại một số cơ quan, địa phương chưa được phát huy đầy đủ; công tác lập kế hoạch vốn chưa sát thực tế và khả năng giải ngân; công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa các cơ quan có trường hợp thiếu chặt chẽ…

Yêu cầu khắc phục ngay các nguyên nhân chủ quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được đầu tư từ nguồn vốn 3 chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên.

Đồng thời các chủ đầu tư phải chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn mà còn thiếu nguồn vốn theo quy định. Với các đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án mà có kết quả giải ngân vốn không đạt từ 95 đến 100% như kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, người đứng đầu và cá nhân liên quan trong tổ chức thực hiện.