Đề xuất quy định nội dung đấu giá biển số xe trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

NDO - Việc đưa nội dung đấu giá biển số xe vào quy định trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật là luật chuyên ngành, sẽ quy định đầy đủ, cụ thể các nội dung về đấu giá biển số xe và tạo nên sự thống nhất với các quy định khác về biển số xe như quản lý phương tiện giao thông đường bộ, cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
0:00 / 0:00
0:00
Việc đưa nội dung đấu giá biển số xe vào quy định trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ tạo nên sự thống nhất với các quy định khác về biển số xe như quản lý phương tiện giao thông đường bộ, cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
Việc đưa nội dung đấu giá biển số xe vào quy định trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ tạo nên sự thống nhất với các quy định khác về biển số xe như quản lý phương tiện giao thông đường bộ, cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Theo chương trình lập pháp, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào tháng 5 tới, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6, sau đó được tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và thảo luận tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15/3, đồng thời trình xin ý kiến Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ngày 27/3 vừa qua.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã giao Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có văn bản đề nghị Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô (tính đến hết tháng 2/2024); làm rõ tính khả thi, tính hiệu quả và đánh giá tác động việc bổ sung vào trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tại Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng việc luật hóa nội dung đấu giá biển số xe; trường hợp luật hóa, cần có báo cáo kết quả thực hiện và đánh giá tác động đối với nội dung này. Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an báo cáo kết quả thực hiện công tác đấu giá biển số xe ô tô theo Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các báo cáo của Chính phủ và thấy rằng việc thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 trong thời gian vừa qua đã đem lại kết quả tích cực, chứng minh được tính hiệu quả, tính khả thi của chính sách mới này.

Trong 5 tháng triển khai thực hiện đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công 15.185 biển số xe ô tô, với tổng số tiền đấu giá thành là 2.052.740.000.000 đồng và đã có 14.062 biển số xe ô tô trúng đấu giá được khách hàng nộp với số tiền 1.395.960.000.000 đồng; việc đấu giá biển số được dư luận xã hội rất quan tâm và đồng tình, ủng hộ.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc luật hoá quy định của Nghị quyết số 73/2022/QH15 vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là rất cần thiết, kết hợp với việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm số lượng giấy tờ khi đăng ký, công tác đăng ký xe, đáp ứng mục tiêu công dân số, Chính phủ số theo Đề án 06 của Chính phủ và khai thác, quản lý hiệu quả tài sản công.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh sự cần thiết mở rộng đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe mô tô. Theo đó, nếu không kịp thời đưa vào dự thảo Luật này mà chờ hết thời gian thực hiện thí điểm, tiến hành tổng kết, báo cáo Quốc hội thì lúc đó phải tiến hành trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Luật mới được Quốc hội sẽ gây tốn kém, lãng phí cả về thời gian và ngân sách.

Để luật hóa nội dung đấu giá biển số xe, theo đề xuất của đa số đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo thiết kế 2 phương án:

Phương án 1: Bổ sung 1 điều vào dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Điều 37 dự thảo Luật đã chỉnh lý), trên tinh thần kế thừa nội dung của Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe có điều chỉnh để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết trên.

Phương án 2: Bổ sung nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Tại Điều 37 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định cụ thể những nội dung liên quan đấu giá biển số xe, gồm: loại biển số xe đưa ra đấu giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá, bước giá, hình thức đấu giá là trực tuyến, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho chọn Phương án 1, vì đưa vào quy định trong dự thảo Luật là phù hợp với ý kiến đại biểu Quốc hội đã nêu, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là luật chuyên ngành, sẽ quy định đầy đủ, cụ thể các nội dung về đấu giá biển số xe và tạo nên sự thống nhất với các quy định khác về biển số xe như quản lý phương tiện giao thông đường bộ, cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Đây cũng là phương án được đa số các đại biểu Quốc hội đồng tình khi cho ý kiến về dự thảo Luật tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ngày 27/3 vừa qua.

Trường hợp bổ sung quy định đấu giá biển số xe như trong dự thảo Luật, do mức tiền đặt trước khác so với quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản, nên cần sửa đổi khoản 1 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản theo hướng “trừ tiền đặt trước đấu giá biển số xe thực hiện theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung nội dung sửa đổi này vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản đang được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.