[Infographic] Kết quả đấu giá 18 biển số xe ô-tô ngày 22/9/2023

NDO - Theo công bố của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, trong phiên đấu giá 18 biển số xe ô-tô ngày 22/9/2023, giá trúng đấu giá cao nhất là 4.860.000.000 đồng, giá trúng đấu giá thấp nhất là 45.000.000 đồng.
[Infographic] Kết quả đấu giá 18 biển số xe ô-tô ngày 22/9/2023 ảnh 1
back to top